“De stip aan de horizon en de fases hoe deze te bereiken”